Welkom bij Siep & Co

De Stichting Industrieel Erfgoed Pekela & Culturele Ontwikkeling is te vinden in de oudere fabrieksruimten van de voormalige "Stoomstroocartonfabriek Free & Co".

Adres:

Hendrik Westerstraat 22
9665 AL Oude Pekela.

Youtube video

Missie

Onze stichting Siep & Co heeft een ruime doelstelling:

1. We streven naar het behouden en zo mogelijk gangbaar maken van materieel industrieel erfgoed door onze vrijwilligers om  aan iedere belangstellende bezoeker "live" te tonen wat zich aan bedrijvigheid ter plekke heeft afgespeeld. Dit met name ook omdat de rol van Oude Pekela met zijn vooraanstaande positie in de strokartonindustrie  niet  bij velen bekend is. Dat door de vrijwilligers met veel werkplezier aan de machines kan worden gesleuteld is daarbij mooi meegenomen.

2. Het bezit van delen van het fabrieksarchief van "onze" fabriek en dat van andere biedt liefhebbers de mogelijkheid bij ons ter plekke kennis daaruit op te doen.                                                                                         

3. We hebben inmiddels zowel grote (ketelhuis) als kleine ruimtes  geschikt kunnen maken als locatie voor evenementen in een oude industriële omgeving. Te denken valt daarbij aan concerten, bedrijfsbijeenkomsten,   toneel-  en hobby activiteiten, familiereünies en officiële plechtigheden als bv. trouwerijen en trouwreportages.

Visie

De plaatselijke geschiedenis van de Pekela's is relatief kort en bevat grote hoogte- en dieptepunten.  Begonnen in 1600 met "de turf" volgde spoedig een bloeiende (zee-) scheepvaart, scheepsbouw en landbouw. Als uitvloeisel daarvan ontwikkelden zich een gevarieerde middenstand en  dito cultureel leven. Toen het economisch tij voor scheepsbouw afliep volgde een omvangrijke industriële ontwikkeling van strokarton en aardappelmeelfabricage, helaas gepaard gaand met een afname van maatschappelijk diversiteit.

Als spin-off na de ontstane landbouw volgt nu  een opkomst van milieuvriendelijke innovatieve industrie (o.a. hennepverwerkend) en toenemende aantrekkelijkheid van de Pekela's als woonomgeving en als toeristische bestemming.


Onze stichting vindt dat die rijk geschakeerde, sterk plaatselijk geconcentreerde voorgeschiedenis als geheel meer bekendheid verdient, zowel lokaal als daarbuiten. Daarmee denken we ook bij te dragen aan imagoversterking en maatschappelijke bewustwording. Culturele manifestaties  vormen  daar zeker een belangrijk aspect bij.

Informatie

Onze tentoonstellings hallen zijn normaliter elke maandag- en woensdagmiddag gratis toegankelijk.

Nadere inlichtingen kunt U inwinnen bij secretaris Andries Brans in Oude Pekela (0653168320) of bij bestuurslid Tammo Tillema in Nieuwe Pekela (0597-646198).

Neem contact op!