Oeroud “PekelWotter”

november 2020; Oeroud “PekelWotter”

De oorspronkelijke bewoners in de omgeving van de Pekel A worden rond 7000 jaar geleden verdreven door het toen oprukkende veen.

in 1500 keerde de mens echter terug om juist dat veen te vergraven.

Sindsdien zijn heel wat generaties Pekelders groot geworden met het drinken van dit goudbruin gekleurde water, dat in deze veenbodem wordt vastgehouden.

Tegenwoordig worden er andere eisen aan het drinkwater gesteld, waardoor het Oeroude Pekelwater van nog ouder alleen nostalgische waardeheeft.

Met zijn oudheid van 7000 jaar is het water vers opgepompt goed drinkbaar en verfrissend!

en volgens onze secretaris Brands is dit water goed voor de stimulering van de potentie!