Terug naar Nieuws

Repair cafe bij Siep & Co

Bij de stichting Siep & Co is een Repair Café gevestigd. Het gaat hierbij om een lokaal initiatief voor bewoners van Pekela en omgeving waarbij huishoudelijke apparatuur dat niet meer functioneert hersteld kan worden. Het voortouw is hierbij genomen door de Welzijnsstichting De Badde in de gemeente Pekela. Wat kan er zoal aangeboden worden om te worden gerepareerd:
elektronische apparaten, fietsen, meubels en andere houten voorwerpen en bijvoorbeeld kleding en textiel. Het is de bedoeling dat genoemde artikelen een tweede leven krijgen en niet hoeven te worden weggegooid. Het Repair Café is gehuisvest in  de eerste kantine van Siep & Co en wel op elke 2e maandagmiddag van de maand van 13.00 - 15.30. Adres: H.Westerstraat 22. Oude Pekela.
De kosten bedragen nul (!!) euro. Alleen nieuwe onderdelen moeten worden betaald. Personen die ervoor voelen en die zich geschikt achten om monteur te worden in het Pekelder Repair Café kunnen contact opnemen met stichting de Badde. Dat kan telefonisch en per email. 0597-645000 en info@debadde.nl.