Terug naar Nieuws

Gedeputeerde provincie Groningen bezocht Siep&Co

Belangrijk bezoek bij Siep&Co op 7 september 2023
Onze nieuwe provinciaal gedeputeerde Susan Top met de portefeuille cultuur bezocht ons samen met haar 12 medewerkers in het kader van een kennismakings-ronde om te zien wat zich hier in de regio op cultureel gebied afspeelt. Samen met burgemeester Jaap Kuin en adviseur Astrid Wijninga namens de gemeente en Andries Brans en Sebes
Zevenhuizen namens Siep&Co was er sprake van een plezierig open gedachtenwisseling waarbij wij goed voor het voetlicht konden brengen waar we mee bezig zijn, waarbij de gemeente het spanningsveld duidelijk kon maken tussen de evidente wil om belangrijk erfgoed te bewaren en de beperkte middelen daarbij en waarbij Susan Top en haar medewerkers oprecht enthousiast geinteresseerd bleken in de bedrijvigheid die Siep&Co met zijn vrijwilligers en zijn initiatieven aan de dag legt.

De gezellige bijeenkomst was dan ook beduidend later afgelopen dan gepland…

Bezoek gedeputeerde Susan Top