WEER NIEUW OUD MATERIAAL VOOR SIEPCO

PEKELA – 28 december De stichting Siepco in de gemeente Pekela is vorige week andermaal verblijd met nieuw, antiek materiaal. Vanuit het Utrechtse Scherpenzeel kwam een echte originele Ten Horn stoomketel binnen. Het apparaat werd geschonken door de firma Heugaveldt. Dit bedrijf was op de hoogte van het verzamelen, bewaren en weer operationeel maken door Siepco van oud, maar nog bruikbaar materieel, dat gelinkt kan worden aan de voormalige Pekelder strokarton industrie.  Transport onderneming Remmers toonde zich bereid de ketel middels (gratis) retourvracht naar Oude Pekela te transporteren. Vanuit Farmsum werd medio vorige week een reusachtige, tevens originele Stork dieselmotor binnen gereden. Het apparaat uit de begin 30-er jaren van de vorige eeuw dreef lange tijd een grote pomp aan bij de waterzuivering in het Drentse De Punt. Ook de bijbehorende pomp kwam mee. Volgens Eppo op den Dijk en Boelo Scherens van de werkgroep techniek van Siepco is het de bedoeling om pomp en motor weer met elkaar te verenigingen tot een geoliede, goed draaiende machine. Beiden denken overigens dat deze klus, evenals het weer operationeel maken van de weer draaiende stoommachine Siep, ook minstens twee jaar in beslag zal nemen.

DSCF1830 DSCF1828