STEEDS MEER VRIJWILLIGERS BIJ SIEPCO

OUDE PEKELA – Met enige regelmaat dienen nieuwe vrijwilligers zich bij
Siepco aan. Op dit moment is op de maandag- en woensdagmiddag zeker een
groep van twaalf personen voor de stichting actief. Ze werken aan de
stoommachine, in het voormalige ketelhuis, waar een toiletgroep en een
kantine zijn gepland, aan de water- en stroomvoorziening of ze maken de
papierproefmachine in een nabij gelegen loods schoon. Ook wordt
binnenkort timmer- en schilderwerk verricht. Getracht wordt verder om
nog voor de komende winter alle daken wind- en waterdicht te hebben.
Inmiddels staat de carrousel, die geschonken is door het Veenkoloniaal
Museum te Veendam ook op z’n plaats.

Bij de foto: Andries Brans, secretaris van Siepco verwelkomd twee nieuwe
vrijwilligers.