SIEPCO ZOEKT VERZAMELAARS VAN HISTORISCH MATERIAAL

PEKELA – De stichting Siepco voor Industrieel Pekelder Erfgoed en Culturele Ontwikkeling wil graag in contact komen met personen, bedrijven en verenigingen in en rond Pekela die beschikken over historisch materiaal. Daarbij kan het gaan om voorwerpen, werktuigen, machines, foto’s, verslagen, boekwerken, films en bijvoorbeeld dia’s. Het is niet de bedoeling van Siepco om deze in bezit te krijgen. De stichting, die Pekelder industrieel en cultureel erfgoed verzamelt, inventariseert, renoveert en exposeert  wil graag inventariseren wat er is en waar het zich bevindt om bij gelegenheden daaruit de nodige kennis te kunnen vergaren of met medewerking van de eigenaren dit bij speciale gelegenheden aan een breder publiek te kunnen tonen. Gelukkig is er in diverse musea heel wat erfgoed, maar teveel historisch materiaal dreigt, gewild of ongewild, verloren te gaan. Siepco vraagt derhalve van de bezitters medewerking om te kunnen inventariseren. Om de doelstelling en plannen verder toe te lichten nodigt het bestuur personen en instellingen die over historisch materiaal of erfgoed  beschikken uit voor een informatieve avond op donderdag 26 maart in mfc de Binding te Oude Pekela. Aanvang 20.00 uur. Op de bijeenkomst zal tevens een film worden vertoond over een mooi stukje geschiedenis van Pekela.