SIEPCO GAAT MET PEKELDER SCHOOLJEUGD ECHTE PLAGGENHUT BOUWEN

PEKELA – 5 september De Open Monumentendag in Pekela, waarin de stichting Siepco een belangrijke rol speelde, is nog maar net voorbij of het bestuur en de vrijwilligers richten zich al weer op een nieuw evenement. De stichting wil in samenwerking met de Pekelder schooljeugd een heuse plaggenhut gaan bouwen. Dit in het kader van het landelijke thema ‘oktobermaand/kindermaand en maand van de geschiedenis’. Het bouwsel zal in de komende herfstvakantie worden opgetrokken nabij de schoorsteen van de voormalige strokartonfabriek Free en Co aan de H. Westertraat in Oude Pekela. In dit gebouw is ook Siepco gehuisvest. De komende dagen zullen alle groepen zeven en acht van de Pekelder basisscholen plus de onderbouw van het Dollardcollege in Oude Pekela worden uitgenodigd mee te helpen. Overigens is de deelname is vrijwillig. Elke dag van de vakantie, die dit jaar valt in de week van 17 tot en met 21 oktober, zal aan de hut worden gebouwd. Van ’s morgens negen tot ongeveer een uur of drie in de middag. Nieuwsgierige ouders en overige belangstellenden mogen komen kijken. Siepco zorgt voor al het benodigde materiaal, als heide, plaggen, turf, aarde en hout. De bekende kunstenaar Marten Grupstra uit Nieuwolda, tevens bestuurslid van Siepco heeft de algehele leiding. Hij heeft het markante onderkomen mede ontworpen. Diverse andere bestuursleden en enkele vrijwilligers van Siepco zullen de bouw mede begeleiden. Het is de bedoeling een deel van de benodigde turf te laden op het schip Familietrouw. Dit vroegere vrachtscheepje, dat meestal ligt afgemeerd voor het museum Kapiteinshuis in Nieuwe Pekela, zal de lading vervolgens naar Siepco varen en zal daar tevens enkele dagen voor de kade blijven liggen. Nadat de bouw van de plaggenhut is voltooid, volgt voor alle betrokkenen een kleine afsluitende happening. Het is de bedoeling dat het bouwwerk tenminste drie jaar blijft staan.