PEKELA HEEFT WEER EEN ECHTE PLAGGENHUT

dscf2925 dscf2921

PEKELA – 7 december 2016  Op het grondgebied van de gemeente Pekela staat weer een echte plaggenhut. Aan de H. Westerstraat in Oude Pekela, op het terrein van de voormalige strokartonfabriek Free en Co, waar de stichting Siepco sinds enkele jaren is gehuisvest. Toen van Pekela nog maar amper sprake was, zo rond 1600, stonden in het gebied meer van dergelijke, schamele bouwwerkjes. Rond het riviertje de Pekela A, waar op dat moment veen werd afgegraven en de turfstekers met hun gezinnen woonden in optrekjes, die in elkaar waren gezet van hetgeen de natuur hen bood. Berkenstammen, heideplaggen, aarde en afgekeurde turven, die ze van de opzichters mochten gebruiken. De jongste plaggenhut werd medio vorige week onder grote belangstelling officieel geopend en vervolgens bewoonbaar verklaard.

Pekela’s jongste onderkomen werd met behulp van de plaatselijke schooljeugd gerealiseerd. Vanwege het landelijke thema ‘oktobermaand/kindermaand’ . Omdat ze hadden mee gewerkt kregen de jongeren van Siepco een officieel bouwdiploma. Uiteraard waren er voor de kinderen tevens lekkernijen. De opening werd bijgewoond door het Pekelder gemeentebestuur en diverse leveranciers van veelal gratis bouwmaterialen. Ruim 2000 turven waren geschonken door het bedrijf Tammenga uit het Duitse Wiesmoor, Green Grass uit Gasselte bracht gratis grasrollen en van Staatsbosbeheer mocht Siepco in de buurt van Sellingen heide en berkenstammen rooien. Een landbouwer uit Pekela stelde gratis leem voor de vloer beschikbaar en een antiquair uit Uithuizen zorgde voor een zacht prijsje voor de erg fraaie inrichting. Het is de bedoeling dat de Pekelder plaggenhut, die de naam Roegoord kreeg minstens vijf jaar blijft staan. Tijdens rondleidingen bij Siepco kan tevens een bezoekje aan het woninkje worden gebracht. Naast het huisje is een infobord geplaatst met teksten die verwijzen naar de plaatselijke historie.