Nieuwsbrief – Siepco mei 2016

 

Geachte sympathisant van Siepco.

PEKELA – Siepco is inmiddels een begrip aan het worden in de Pekela’s, maar ook daarbuiten genieten we steeds meer bekendheid. Toch ontvangen we regelmatig vragen als:  ‘waar zijn jullie op dit moment mee bezig, want we horen zo weinig van jullie ontwikkelingen’, of: ‘staan ons binnenkort weer bijzondere gebeurtenissen en of activiteiten te wachten ?’

Deels zijn de vragen terecht, want wie niet actief is met social media hoort en ziet weinig, want we hebben geen clubblad of iets van dien aard en zeer onregelmatig laten we een nieuwsbrief uitgaan. Maar die de moeite neemt om op facebook of op de website van Siepco te kijken of doorklikt naar andere links zal ervaren dat we bepaald niet stilzitten en dat er hard gewerkt wordt.

Heel soms komen we in het nieuws omdat we de aanmoedigingsprijs van de Gemeente Pekela hebben gewonnen, of dat “Pekels Goud” een film heeft gemaakt, welke voor iedereen te zien is. Ook in het Streekblad verschijnen regelmatig artikelen met foto’s van Siepco.

De ontwikkelingen en activiteiten van onze stichting komen momenteel in een fase dat we de organisatie meer moeten gaan stroomlijnen en professionaliseren, omdat er,  in samenwerking met Hempflax en overheden, stappen genomen moeten worden waar veel geld mee gemoeid is..

1e. willen wij het industrieel erfgoed goed kunnen conserveren en exposeren dienen de ruimten volledig wind- en waterdicht te zijn. Een probleem waar we vanaf de oprichting al mee worstelen. Om dit probleem goed aan te pakken is medewerking nodig van de eigenaar van het gebouwencomplex.  Het probleem dat zich hierbij aandient zijn de asbest daken die het hele complex van de voormalige strokartonfabriek omvatten.

De overheid heeft gesteld dat in 2024 overal in Nederland al het asbest verwijderd moet zijn. De kosten en de subsidie vertoont hier een enorm gat, hetgeen betekent dat de eigenaren van gebouwen hiervoor moeten opdraaien. Nu is het verwijderen een ding, maar er moeten ook weer nieuwe daken op.  En dan komt de vraag welke ruimte(n) hebben nog nut, of kunnen we deze niet beter helemaal afbreken.  Inventarisatie heeft inmiddels geleerd dat bij Hempflax ca. 6500 vierkante meter dak gesaneerd moet worden.

2e. om goed te kunnen conserveren en te exposeren dienen meerdere ruimten een aangename temperatuur te hebben.  Werd in vroeger dagen de fabriek verwarmd door de stoom, of bleef men zelf warm door harde arbeid, dit is nu niet meer van toepassing. Met Hempflax zijn gesprekken gaande hoe wij hier iets aan kunnen doen. Te denken valt aan het verstoken van biomassa welke als restproduct overblijft van de hennepverwerking. Proeven worden inmiddels genomen.

3e.  In het kader van de revitalisering AA-stroom zijn er concrete plannen het om front- kanaalzijde van het hele gebied aan te pakken. Hempflax is zelfstandig begonnen met een verfbeurt buitenom en in samenwerking met Siepco zijn op de ramen fotopanelen aangebracht.  Het aanzicht van dit deel van Pekela heeft hierdoor en flinke facelift ondergaan.

Siepco heeft inmiddels voorbereidingen getroffen om de kozijnen van het stoommachinehuis te vernieuwen en de gevel opnieuw te voegen.  Hoever de overige ontwikkelingen van AA-stroom zijn, waarin de ruimten van Siepco zijn aangewezen als ‘kennis- en cultuurcentrum’ is onduidelijk.

Om als ‘kennis- en cultuurcentrum’ te kunnen fungeren zijn nog vele stappen te zetten. Een daarvan zijn diverse bouwkundige aanpassingen, zoals:

1e. entree van het ketelhuis aan kanaalzijde.

2e. een kantine met kleine vergader- expositieruimte.

3e. garderobe.

4e. gladde vloeren.

5e. nette afwerking van de hallen.

6e. ketelhuis multifunctioneel maken.

7e. verwarming.

8e. archief- en ander opslagruimte.

Hiervoor zijn flinke investeringen nodig en vereisen een plan van aanpak, waarvoor overleg met Hempflax, gemeente, en mogelijk andere instanties nodig is.  Met Hempflax is inmiddels over deze plannen gesproken en hebben hun medewerking toegezegd. Maar…….alles valt of staat met de renovatie van de daken.

4e. De werkgroepen.

  • De werkgroep – stoommachine is drukdoende de ruimte een opknapbeurt te geven.
  • De bouwgroep – is bezig met de afwerking van de toiletten
  • Voor de kerst kregen  we van de Fa. Heuga uit Scherpenzeel een stoomketel aangeboden die nu een  grondige  onderhoudsbeurt ondergaat.
  • De bedoeling is om met deze ketel mogelijk de kleine papierbaan in bedrijf  te kunnen stellen.
  • Van AKZO kregen  we voor de kerst een oude dieselmotor in bruikleen. Deze wordt momenteel  gereviseerd. We onderzoeken de mogelijkheid om hiermee perslucht te produceren waarmee we de stoommachine kunnen laten draaien.

5e. Op 12 maart jl. werd de jaarlijkse actie “NL doet” georganiseerd. Bij Siepco werd met veel vrijwilligers, waaronder enkele raadsleden, een project gerealiseerd. Naast het ketelhuis werd een parkje aangelegd  met witte kiezel en kleine struikjes. Het project werd door het Oranjefonds gehonoreerd met een bedrag van 400 euro.  Op het parkje werd als blikvanger een antieke droogmolen uit de vroegere strokartonfabriek Free en Co geplaatst.

Vrijwilligers.

Allen die zich met Siepco verbonden hebben, zijn enthousiast bezig met hun deeltaak. Maar voor alle plannen kunnen er meer bij, waarbij ook dames welkom zijn. Inmiddels is een eerste groep van vrouwelijke medewerkers opgericht.

Zoals in het begin aangegeven zijn we als Siepco in een fase gekomen van een zekere professionalisering van de stichting. Daarvoor is nodig een duidelijke organisatiestructuur. Een concept organogram ligt klaar en zal binnenkort zijn beslag krijgen.

Om ons als Siepco nog duidelijker te profileren, zeker naar (toekomstige) sponsoren en subsidieverstrekkers is een portfolio gemaakt waarin uitgebreid zijn opgenomen de doelstelling van Siepco en de maatschappelijke betekenis voor de gemeente en de regio Pekela. Deze portfolio is te zien op onze website. (infoSiepco.nl)

Activiteiten.

In 2016 willen we Siepco verder op de kaart zetten. We willen daarbij niet solistisch optreden maar samenwerking zoeken in de regio om het gebied nog aantrekkelijker te maken voor bezoekers.

Te denken valt hierbij aan samenwerking met: Het museum Kapiteinshuis in Nieuwe Pekela, Stoomgemaal Winschoten, STAR in Stadskanaal; Veenkoloniaal museum Veendam; gemaal Kremer in Termunten. De mogelijkheid wordt onderzocht om in de zomerperiode enkele weekenden gezamenlijk  op te trekken.

Maar ook de eigen locatie biedt mogelijkheden om (groepen) mensen te trekken. We denken in dit verband aan workshops en lezingen, exposities en voorstellingen. Voorwaarde hierbij is dat het een relatie met Pekela heeft en dat het een bijdrage levert aan de promotie van deze gemeente en de wijde regio. De activiteiten moeten ook niet meer van hetzelfde worden, maar ze moeten nieuwe elementen toevoegen om daarmee de samenleving in beweging te krijgen. Suggesties en voorstellen ontvangt het bestuur graag.

Siepco  als trouw locatie

Afgelopen jaar hebben bij Siepco meerdere foto shots plaats gevonden. De reacties van zowel de jonge echtparen, maar zeker die van (professionele) fotografen waren zeer positief. Wij willen hier meer mee aan de weg timmeren. Voor meer info zie onze website.

Open Monumentedag 10 september 2016.

Thema:  “Iconen en symbolen”  Ook deze dag, die weer samenvalt met de jaarmarkt in Oude Pekela, zullen wij ons weer op een bijzondere manier presenteren.

Oktobermaand, kindermaand.

In 2015 hebben we alle scholen in de gemeente Pekela uitgenodigd. Bijna 400 kinderen hebben in klassikaal verband de geschiedenis gehoord van ‘hoe papier naar Pekela kwam’, hebben zelf papier mogen scheppen en hebben gezien wat van karton gemaakt kan worden en hoe een stoommachine er uitziet.  De reacties waren enorm enthousiast en inmiddels vragen de scholen of we weer zo’n dag gaan organiseren. Wij zijn dit zeker van plan.

Filmlocatie

De gebouwen van Hempflax in Oude Pekela en de ruimtes van Siepco zijn onlangs uitgekozen voor een deel van de opnames voor de tv-serie Pettycoat. Deze serie wordt in opdracht van de NCRV/KRO gemaakt. In november van dit jaar wordt het verhaal in delen uitgezonden. Op 15 en 16 juni zijn de draaidagen. Siepco heeft gezorgd voor zo’n 40 mannelijke figuranten en een oldtimer met chauffeur. De C van Siepco, die staat voor Cultuur wordt volgens velen middels dit evenement grote eer aangedaan.

Het mag duidelijk zijn dat bij de stichting, die zich tevens bekommert om het Pekelder industriële erfgoed, bepaald niet wordt stilgezeten.

Met vriendelijke groet,

Siepco