De Stro Afzet Vereniging Winschoten bied Siepco cheque aan

Pekela januari 2020:

Medio januari van dit jaar was er een opmerkelijke bijeenkomst met een echt symbolische betekenis. De Stro Afzet Vereniging Winschoten, in 1968 opgericht door 155 Oldambtster boeren, had besloten tot opheffing per 2020. Het nog aanwezige kasbedrag werd bij monde van Dhr. Tammo Mellema namens de vereniging overhandigd aan Andries Brans van Siep&Co , dat zich o.a. ten doel stelt om de tastbare geschiedenis van de strokarton veilig te stellen. Tijdens het gezellige treffen in onze kantine ( in wording) werden in vogelvlucht de bestaansreden, de wederwaardigheden en de beslissingen tot opheffing door dhr Mellema toegelicht. Het einde van -mede- een stukje geschiedenis van de strokarton. Dank voor dit sympathieke gebaar.